தலைமைத்துவ ஆளுமை விருத்தி எனும் தலைப்பில் இந்தியாவில் இருந்து வருகை தந்திருந்த அருட்தந்தை லோறன்ஸ் அடிகளார் அவர்களால் மன்னார் மாவட்ட செயலக ஊழியர்களுக்கு இன்று (12.04.2019) வெள்ளிக்கிழமை மாட்ட செயலாளரும் அரசாங்க அதிபருமான திரு. சி. ஏ மோகன்றாஸ் தலைமையில் மிக சிறப்பான முறையில் நடாத்தப்பட்டது.
இக்கருத்தரங்கில்  மடு பங்குகின் முன்னால் பங்குத்தந்தையும் குடும்பநல பணியகத்தின் தலைவருமான அருட்தந்தை எமிலியாஸ்பிள்ளை அவர்களும், மற்றும் பிரதம கணக்காளர், கணக்காளர், பதவிநிலை உத்தியோகத்தர்கள், மற்றும் உத்தியோகத்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
இக்கருத்தரங்கில் நேர முகாமைத்துவம், வினைத்திறனான தொடர்பாடலின் அவசியம், தேவைகளை இனங்காணல் போன்ற விடையங்கள் மிக சிறப்பான முறையில் நடாத்தப்பட்டது..

 

AAD 03 01