பிரதேச செயலக பிரிவு ரீதியாக நிலபரப்பு. 

Divisional Secretariat

Area  (Km²)

Percentage

Mannar Town / மன்னார் நகரம்

226.9

11.33

Nanattan / நானாட்டன்

129.3

6.46

Musali / முசலி

474.2

23.69

Manthai West / மாந்தை மேற்கு

658.9

32.91

Madu மடு

512.8

25.61

Total /மொத்தம்

2002.1

100.00

 

Untitled

 

மேலதிக விபரங்களுக்கு இங்கே சொடுக்கவும்