Grama Niladhari Division
No. Name No. of G.N. Divisions
1 Mannar Town 49
2 Nanattan 31
3 Musali 20
4 Manthai West 36
5 Madhu 17 
    153

 

GN and Village Details

1

Madhu

Palampiddy

4-2-09-005

Palampiddy

2

Madhu

Palampiddy

4-2-09-005

Karapaikulam

3

Madhu

Palampiddy

4-2-09-005

Parangikulam

4

Madhu

Palampiddy

4-2-09-005

Panikkar Puliyankulam

5

Madhu

Palampiddy

4-2-09-005

Peyankulam

6

Madhu

Palampiddy

4-2-09-005

Pulavikulam

7

Madhu

Palampiddy

4-2-09-005

Vilaththikulam

8

Madhu

Palampiddy

4-2-09-005

Villiyankulam

9

Madhu

Palampiddy

4-2-09-005

Ramanathankulam

10

Madhu

Palampiddy

4-2-09-005

Vinayagarkulam

11

Madhu

Palampiddy

4-2-09-005

Vairava Puliyankulam

12

Madhu

Palampiddy

4-2-09-005

Udayanathankulam

13

Madhu

Palampiddy

4-2-09-005

Thedchanamaruthamadhu

14

Madhu

Palampiddy

4-2-09-005

Palaithalvu

15

Madhu

Keerisuddan

4-2-09-010

Keerisuddan ( Thevapuram )

16

Madhu

Parasankulam

4-2-09-015

Parasankulam

17

Madhu

Parasankulam

4-2-09-015

Alaikal Poddakulam

18

Madhu

Parasankulam

4-2-09-015

Periya Valaiyankaddu

19

Madhu

Parasankulam

4-2-09-015

Sinna Valayankaddu

20

Madhu

Vilaththikulam

4-2-09-020

Vallikulam

21

Madhu

Vilaththikulam

4-2-09-020

Pootharvallikulam

22

Madhu

Vilaththikulam

4-2-09-020

Kollankulam

23

Madhu

Kakkayankulam East

4-2-09-025

Kakkaiyankulam East

24

Madhu

Kakkayankulam East

4-2-09-025

Sinnaarasankulam

25

Madhu

Kakkayankulam East

4-2-09-025

Madheena Nagar

26

Madhu

Kalmadhu

4-2-09-030

Kalmadhu Unit II

27

Madhu

Kalmadhu

4-2-09-030

Kalmadhu Unit 111

28

Madhu

Kalmadhu

4-2-09-030

Kalvelikulam

29

Madhu

Kalmadhu

4-2-09-030

Sinnakulam - II

30

Madhu

Kalmadhu

4-2-09-030

Uvasrkulam

31

Madhu

Kalmadhu

4-2-09-030

Umayarthuvarankulam

32

Madhu

Kalmadhu

4-2-09-030

Adampankulam

33

Madhu

Kalmadhu

4-2-09-030

Palichchaikulam

34

Madhu

Kakkayankulam West

4-2-09-035

Kakkayankulam West

35

Madhu

Iranai Illuppaikulam

4-2-09-040

Iranai Illuppaikulam

36

Madhu

Iranai Illuppaikulam

4-2-09-040

Poosariyarkulam

37

Madhu

Iranai Illuppaikulam

4-2-09-040

Mankindy

38

Madhu

Iranai Illuppaikulam

4-2-09-040

Vavuniyan Periyankulam

39

Madhu

Iranai Illuppaikulam

4-2-09-040

Chekkadikulam

40

Madhu

Iranai Illuppaikulam

4-2-09-040

Pandara Iluppaikulam

41

Madhu

Iranai Illuppaikulam

4-2-09-040

Kanganikulam

42

Madhu

Iranai Illuppaikulam

4-2-09-040

Thanayankulam

43

Madhu

Iranai Illuppaikulam

4-2-09-040

Pookara Vanni

44

Madhu

Iranai Illuppaikulam

4-2-09-040

Mullikulam

45

Madhu

Iranai Illuppaikulam

4-2-09-040

Avarankulam

46

Madhu

Iranai Illuppaikulam

4-2-09-040

Mankayarthuvarankulam

47

Madhu

Periya Pandivirichchan East

4-2-09-045

Periya Pandivirichchan East

48

Madhu

Periya Pandivirichchan East

4-2-09-045

Poompuhar

49

Madhu

Periya Pandivirichchan East

4-2-09-045

Vilaththikulam

50

Madhu

Periya Pandivirichchan West

4-2-09-050

Periya Pandivirichchan West

51

Madhu

Periya Pandivirichchan West

4-2-09-050

Kovilmoddai

52

Madhu

Madhu

4-2-09-055

Kokkudayan

53

Madhu

Madhu

4-2-09-055

Sinna Pandivirichchan

54

Madhu

Madhu

4-2-09-055

Madhu Church

55

Madhu

Maluvarayar Kaddaiadampan

4-2-09-060

Maluvarayar Kaddaiadampan

56

Madhu

Maluvarayar Kaddaiadampan

4-2-09-060

Karampaikulam

57

Madhu

Maluvarayar Kaddaiadampan

4-2-09-060

Karaiyankaddinakulam

58

Madhu

Maluvarayar Kaddaiadampan

4-2-09-060

Thampannaikulam

59

Madhu

Maluvarayar Kaddaiadampan

4-2-09-060

Sirukulam

60

Madhu

Maluvarayar Kaddaiadampan

4-2-09-060

Poohamamkulam

61

Madhu

Maluvarayar Kaddaiadampan

4-2-09-060

Nedunkulam

62

Madhu

Pannavedduvan

4-2-09-075

Pannavedduvan

63

Madhu

Pannavedduvan

4-2-09-075

Amanakaruthankulam

64

Madhu

Pannavedduvan

4-2-09-075

Chemanathiyankulam

65

Madhu

Pannavedduvan

4-2-09-075

Kalmadhu kulam

66

Madhu

Pannavedduvan

4-2-09-075

Karampaikulam

67

Madhu

Pannavedduvan

4-2-09-075

Kundumanikulam

68

Madhu

Pannavedduvan

4-2-09-075

Palaiyadikulam

69

Madhu

Pannavedduvan

4-2-09-075

Vilathikulam

70

Madhu

Pannavedduvan

4-2-09-075

Periyakaddukkulam

71

Madhu

Pannavedduvan

4-2-09-075

Veppankulam

72

Madhu

Pannavedduvan

4-2-09-075

Noorkanikkulam

73

Madhu

Pannavedduvan

4-2-09-075

Narikalaichchan

74

Madhu

Pannavedduvan

4-2-09-075

Puliyankulam

75

Madhu

Thekkam

4-2-09-070

Thekkam

76

Madhu

Thekkam

4-2-09-070

Akathymurippu 123rd Mile Post

77

Madhu

Poomalarnthan

4-2-09-065

Poomalarnthan

78

Madhu

Poomalarnthan

4-2-09-065

Madhu Road

79

Madhu

Poomalarnthan

4-2-09-065

Murunkaiyadikulam

80

Madhu

Periyamurippu

4-2-09-080

Periyamurippu

81

Madhu

Periyamurippu

4-2-09-080

Kallikulam

82

Madhu

Mathakiramam

4-2-09-085

Mathakiramam

83

Madhu

Mathakiramam

4-2-09-085

Periya Kunchchukulam

84

Madhu

Mathakiramam

4-2-09-085

Narikalaichchan

85

Madhu

Mathakiramam

4-2-09-085

Sinnakunchukulam

86

Mannar Town

Talaimannar Village North

4-2-03-005

Talaimannar Ward No. 03

87

Mannar Town

Talaimannar Village North

4-2-03-005

Talaimannar Ward No 04

88

Mannar Town

Talaimannar Pier West

4-2-03-010

Thalaimannar Pier West

89

Mannar Town

Talaimannar Pier East

4-2-03-015

Thalaimannar Pier Eest

90

Mannar Town

Taliamannar

4-2-03-020

Talaimannar Railway Station

91

Mannar Town

Talaimannar Village South

4-2-03-025

Talaimannar Ward No :05

92

Mannar Town

Talaimannar Village South

4-2-03-025

Padappadi

93

Mannar Town

Kaddukaran Kudiyiruppu

4-2-03-030

Kaddukkaran Kudiyiruppu

94

Mannar Town

Kaddukaran Kudiyiruppu

4-2-03-030

Talaimannar Old Pier

95

Mannar Town

Kaddukaran Kudiyiruppu

4-2-03-030

Kurusupadu

96

Mannar Town

Kaddukaran Kudiyiruppu

4-2-03-030

Nachchiyal

97

Mannar Town

Kaddukaran Kudiyiruppu

4-2-03-030

Moduthakan Paddankaddi Kudiyiruppu

98

Mannar Town

Kaddukaran Kudiyiruppu

4-2-03-030

Meerakkapannai / Paruthippannai

99

Mannar Town

Kaddukaran Kudiyiruppu

4-2-03-030

Mullithiddal

100

Mannar Town

Kaddukaran Kudiyiruppu

4-2-03-030

Kavayankudiyiruppu

101

Mannar Town

Kaddukaran Kudiyiruppu

4-2-03-030

Munthirively

102

Mannar Town

Kaddukaran Kudiyiruppu

4-2-03-030

Upputharavai

103

Mannar Town

Kaddukaran Kudiyiruppu

4-2-03-030

Pularkudiyiruppu

104

Mannar Town

Kaddukaran Kudiyiruppu

4-2-03-030

Kanchchankalli

105

Mannar Town

Kaddukaran Kudiyiruppu

4-2-03-030

Pavilukilavan Kudiyiruppu

106

Mannar Town

Kaddukaran Kudiyiruppu

4-2-03-030

Pavilupaddankaddi Kudiyiruppu

107

Mannar Town

Kaddukaran Kudiyiruppu

4-2-03-030

Kamakaran Kudiyiruppu

108

Mannar Town

Kaddukaran Kudiyiruppu

4-2-03-030

Cheddiar Kudiyiruppu

109

Mannar Town

Kaddukaran Kudiyiruppu

4-2-03-030

Paruththipannai

110

Mannar Town

Thullukudiyiruppu

4-2-03-035

Thullukkudiyiruppu

111

Mannar Town

Thullukudiyiruppu

4-2-03-035

Nadukudha

112

Mannar Town

Thullukudiyiruppu

4-2-03-035

Keeliyankudiyiruppu

113

Mannar Town

Thullukudiyiruppu

4-2-03-035

Pavilupaddankaddiyiruppu

114

Mannar Town

Pesalai South

4-2-03-040

Pesalai South Ward No:08

115

Mannar Town

Pesalai North

4-2-03-045

Pesalai Ward No 01

116

Mannar Town

Pesalai North

4-2-03-045

Pesalai Ward No 02

117

Mannar Town

Pesalai North

4-2-03-045

Pesalai Ward No 03

118

Mannar Town

Pesalai North

4-2-03-045

Pesalai Ward No 04

119

Mannar Town

Pesalai North

4-2-03-045

Pesalai Ward No 05

120

Mannar Town

Pesalai North

4-2-03-045

Pesalai Ward No 06

121

Mannar Town

Pesalai North

4-2-03-045

Vettiman Kudiyiruppu

122

Mannar Town

Pesalai West

4-2-03-050

Pesalai Ward No 07

123

Mannar Town

Pesalai West

4-2-03-050

New Housing Scheme

124

Mannar Town

Siruthoppu

4-2-03-055

Siruthoppu

125

Mannar Town

Siruthoppu

4-2-03-055

Kaddaspaththri

126

Mannar Town

Siruthoppu

4-2-03-055

Vankalai Padu

127

Mannar Town

Siruthoppu

4-2-03-055

Vankalaipadu

128

Mannar Town

Siruthoppu

4-2-03-055

Uthayapuram

129

Mannar Town

Periya Karisal

4-2-03-060

Periya Karisal

130

Mannar Town

Olaithodduwai

4-2-03-065

Olaithodduwai

131

Mannar Town

Olaithodduwai

4-2-03-065

Thayilankudiyiruppu

132

Mannar Town

Olaithodduwai

4-2-03-065

Uvari

133

Mannar Town

Olaithodduwai

4-2-03-065

Sinna Karisal

134

Mannar Town

Olaithodduwai

4-2-03-065

Bastianpuram

135

Mannar Town

Olaithodduwai

4-2-03-065

Uvayadipannai

136

Mannar Town

Puthukudiyiruppu

4-2-03-070

Puthukudiyiruppu

137

Mannar Town

Puthukudiyiruppu

4-2-03-070

Konarpannai

138

Mannar Town

Puthukudiyiruppu

4-2-03-070

Bathurnager

139

Mannar Town

Puthukudiyiruppu

4-2-03-070

Paravanwadi

140

Mannar Town

Puthukudiyiruppu

4-2-03-070

Hijranahar

141

Mannar Town

Erukkalampiddy West

4-2-03-075

Erukkalampiddy Ward No 1

142

Mannar Town

Erukkalampiddy West

4-2-03-075

Dharga Nagar

143

Mannar Town

Erukkalampiddy West

4-2-03-075

5th Mile Post

144

Mannar Town

Erukkalampiddy West

4-2-03-075

Kidaveddithoppu

145

Mannar Town

Erukkalampiddy West

4-2-03-075

Sambathurai

146

Mannar Town

Erukkalampiddy West

4-2-03-075

Minaanrayadi

147

Mannar Town

Erukkalampiddy North

4-2-03-080

Erukkalampiddy Ward No 3

148

Mannar Town

Erukkalampiddy North

4-2-03-080

Erukkalampiddy Ward No 5

149

Mannar Town

Erukkalampiddy East

4-2-03-085

Erukkalampiddy Ward No 7

150

Mannar Town

Erukkalampiddy East

4-2-03-085

Erukkalampiddy Ward No 9

151

Mannar Town

Erukkalampiddy South

4-2-03-090

Erukkalampiddy Ward No 8

152

Mannar Town

Erukkalampiddy South

4-2-03-090

Hijrapuram

153

Mannar Town

Erukkalampiddy Central

4-2-03-095

Erukkalampiddy Ward No 2

156

Mannar Town

Pallimunai East

4-2-03-100

Pallimunai East

157

Mannar Town

Moor Street

4-2-03-105

Moor Street

158

Mannar Town

Emil Nagar

4-2-03-110

Emil Nagar

159

Mannar Town

Emil Nagar

4-2-03-110

Jeevapuram

160

Mannar Town

Emil Nagar

4-2-03-110

Jimbrown Nagar

161

Mannar Town

Tharapuram East

4-2-03-115

Tharapuram

162

Mannar Town

Tharapuram West

4-2-03-120

Kosuwadi

163

Mannar Town

Thoddavely

4-2-03-125

Thoddavely

164

Mannar Town

Thoddavely

4-2-03-125

Vithiyankudiyiruppu

165

Mannar Town

Thoddavely

4-2-03-125

Konnayankudiyiruppu

166

Mannar Town

Thoddavely

4-2-03-125

Thelliyankudiyiruppu

167

Mannar Town

Thoddavely

4-2-03-125

Josepvas Nagar

168

Mannar Town

Thalvupadu

4-2-03-130

Thalvupadu

169

Mannar Town

Thalvupadu

4-2-03-130

Maluwadi

170

Mannar Town

Thalvupadu

4-2-03-130

Natiyanvadi

171

Mannar Town

Paddithottam

4-2-03-135

Pattithoddam

172

Mannar Town

Paddithottam

4-2-03-135

Keeri

173

Mannar Town

Paddithottam

4-2-03-135

Sanivillage

174

Mannar Town

Eluthoor

4-2-03-140

Eluthoor

175

Mannar Town

Eluthoor

4-2-03-140

Selvanagar

176

Mannar Town

Eluthoor

4-2-03-140

Periyakamam

177

Mannar Town

Eluthoor

4-2-03-140

Thoddakadu

178

Mannar Town

Eluthoor

4-2-03-140

Tharavankoddai

179

Mannar Town

South Bar

4-2-03-145

South Bar

180

Mannar Town

South Bar

4-2-03-145

South Bar Railway Station

181

Mannar Town

South Bar

4-2-03-145

Santhipuram

182

Mannar Town

Shavatkaddu

4-2-03-150

Chavatkaddu

183

Mannar Town

Shavatkaddu

4-2-03-150

Housing Scheme

184

Mannar Town

Sinnakadai

4-2-03-155

Sinnnakadia

185

Mannar Town

Uppukulam North

4-2-03-160

Uppukulam North

186

Mannar Town

Pallimunai West

4-2-03-165

Pallimunai West

187

Mannar Town

Uppukulam South

4-2-03-170

Uppukulam South

188

Mannar Town

Periyakadai

4-2-03-175

Periyakadai

189

Mannar Town

Pettah

4-2-03-180

Pettah

190

Mannar Town

Panankaddukoddu East

4-2-03-190

Panankaddukoddu East

191

Mannar Town

Panankaddukoddu West

4-2-03-185

Panankaddukoddu West

192

Mannar Town

Periyanavatkulam

4-2-03-195

Periyanavatkulam

193

Mannar Town

Periyanavatkulam

4-2-03-195

Alavaikaikulam

194

Mannar Town

Periyanavatkulam

4-2-03-195

Moolikaithoddam

195

Mannar Town

Periyanavatkulam

4-2-03-195

koraimoddai

196

Mannar Town

Thiruketheeswaram

4-2-03-200

Thiruketheeswaram

197

Mannar Town

Thiruketheeswaram

4-2-03-200

Manthai

198

Mannar Town

Thiruketheeswaram

4-2-03-200

Elluppiddy

199

Mannar Town

Thiruketheeswaram

4-2-03-200

Kaddaikadu

200

Mannar Town

Thiruketheeswaram

4-2-03-200

Muliththoddam

201

Mannar Town

Nagathalvu

4-2-03-205

Nagathalvu

202

Mannar Town

Nagathalvu

4-2-03-205

Cheddiyarkandal

203

Mannar Town

Nagathalvu

4-2-03-205

Kalayaperumalkulam

204

Mannar Town

Nagathalvu

4-2-03-205

Kidaiveddikandal

205

Mannar Town

Nagathalvu

4-2-03-205

Kovilanveddaithalu

206

Mannar Town

Nagathalvu

4-2-03-205

Minnierinchan

207

Mannar Town

Nagathalvu

4-2-03-205

Naruvilikulam

208

Mannar Town

Nagathalvu

4-2-03-205

Parangisirukkulam

209

Mannar Town

Nagathalvu

4-2-03-205

Pechipotkerny

210

Mannar Town

Nagathalvu

4-2-03-205

Velikamam

211

Mannar Town

Nagathalvu

4-2-03-205

Veellayanpiddy

212

Mannar Town

Nagathalvu

4-2-03-205

Oomaynkandal

213

Mannar Town

Nagathalvu

4-2-03-205

Mullippallam

214

Mannar Town

Nagathalvu

4-2-03-205

Sirunavatkulam

215

Mannar Town

Nagathalvu

4-2-03-205

Pallankulam

216

Mannar Town

Nagathalvu

4-2-03-205

Thallady

217

Mannar Town

Neelasenai

4-2-03-210

Periya Neelasenai

218

Mannar Town

Neelasenai

4-2-03-210

Siru Neelasenai

219

Mannar Town

Neelasenai

4-2-03-210

Vedikarankamam

220

Mannar Town

Neelasenai

4-2-03-210

Allappiddy

221

Mannar Town

Mathoddam

4-2-03-215

Manatkulam

222

Mannar Town

Mathoddam

4-2-03-215

Puthukudiyiruppu

223

Mannar Town

Mathoddam

4-2-03-215

Thaneerthanky

224

Mannar Town

Mathoddam

4-2-03-215

Ilanthimoddai

225

Mannar Town

Kallikaddaikadu

4-2-03-220

Kallikaddaikkadu

226

Mannar Town

Kallikaddaikadu

4-2-03-220

Mandukuminddan

227

Mannar Town

Kallikaddaikadu

4-2-03-220

Allikandal

228

Mannar Town

Kallikaddaikadu

4-2-03-220

Periya Kanakkankulam

229

Mannar Town

Kallikaddaikadu

4-2-03-220

Thuvarankeni

230

Mannar Town

Kallikaddaikadu

4-2-03-220

Nochchikulam

231

Mannar Town

Vannamoddai

4-2-03-225

Vannamoddai

232

Mannar Town

Vannamoddai

4-2-03-225

Punganthalvu

233

Mannar Town

Uyilankulam

4-2-03-230

Uyilankulam

234

Mannar Town

Uyilankulam

4-2-03-230

Aladikaddaikadu

235

Mannar Town

Uyilankulam

4-2-03-230

Aladikollankulam

236

Mannar Town

Uyilankulam

4-2-03-230

Muthalaikuththy

237

Mannar Town

Uyilankulam

4-2-03-230

Kalmoddai

238

Mannar Town

Puthukamam

4-2-03-235

Vaddupiththanmadhu

239

Mannar Town

Puthukamam

4-2-03-235

Sinnakanakkankulam

240

Mannar Town

Puthukamam

4-2-03-235

Thuppasi Alankulam

241

Mannar Town

Puthukamam

4-2-03-235

Kunchchukulam

242

Mannar Town

Puthukamam

4-2-03-235

Puthukamam

243

Mannar Town

Puthukamam

4-2-03-235

Kanganikulam

244

Mannar Town

Puthukamam

4-2-03-235

Gnani Alankulam

245

Mannar Town

Puthukamam

4-2-03-235

Pappankulam

246

Mannar Town

Puthukamam

4-2-03-235

Theththavadi Marthankulam

247

Mannar Town

Uyirtharasankulam

4-2-03-240

Uyirtharasankulam

248

Mannar Town

Uyirtharasankulam

4-2-03-240

Sornavayal

249

Mannar Town

Uyirtharasankulam

4-2-03-240

Illupapikulam

250

Mannar Town

Uyirtharasankulam

4-2-03-240

Nesarasankalam

251

Mannar Town

Parappankandal

4-2-03-245

Parappankandal

252

Mannar Town

Parappankandal

4-2-03-245

Parappankandal Periyakualm

253

Mannar Town

Parappankandal

4-2-03-245

Parappankandal Sirukulam

254

Mannar Town

Parappankandal

4-2-03-245

Adaikalamoddai

255

Mannar Town

Parappankandal

4-2-03-245

Palaiththalvu

256

Manthai West

Thevanpiddy

4-2-06-005

Thevenpiddi

257

Manthai West

Thevanpiddy

4-2-06-005

Puthukadu

258

Manthai West

Vellankulam

4-2-06-010

Vellankulam

259

Manthai West

Vellankulam

4-2-06-010

Kaneshapuram

260

Manthai West

Vellankulam

4-2-06-010

Eehamkudiruppu

261

Manthai West

Vellankulam

4-2-06-010

Vellankulam Youth Settlement Scheme

262

Manthai West

Pali Aru

4-2-06-015

Pali Aru

263

Manthai West

Pali Aru

4-2-06-015

Moonrampiddy

264

Manthai West

Pali Aru

4-2-06-015

Kurukkalkulam

265

Manthai West

Pali Aru

4-2-06-015

Periya Aru

266

Manthai West

Pali Aru

4-2-06-015

Kalmadhu Thethavaady

267

Manthai West

Pali Aru

4-2-06-015

Pamppadi

268

Manthai West

Pali Aru

4-2-06-015

Thihali Murunkayanpiddy

269

Manthai West

Anthoniyarpuram

4-2-06-020

Anthoniyarpuram

270

Manthai West

Illuppaikadavai

4-2-06-025

Padaguthurai

271

Manthai West

Illuppaikadavai

4-2-06-025

Illuppaikadavai

272

Manthai West

Illuppaikadavai

4-2-06-025

Kaddaduvayal

273

Manthai West

Illuppaikadavai

4-2-06-025

Muthaliyarkamam

274

Manthai West

Illuppaikadavai

4-2-06-025

Parankikamam

275

Manthai West

Illuppaikadavai

4-2-06-025

Kannaddy

276

Manthai West

Illuppaikadavai

4-2-06-025

Olukulam

277

Manthai West

Illuppaikadavai

4-2-06-025

Neeravi

278

Manthai West

Illuppaikadavai

4-2-06-025

Solamandalkulam

279

Manthai West

Kalliyadi

4-2-06-030

Kalliyadi

280

Manthai West

Kalliyadi

4-2-06-030

Kathalampiddy

281

Manthai West

Kalliyadi

4-2-06-030

Mudakkan Aru

282

Manthai West

Kalliyadi

4-2-06-030

Sudapiddy

283

Manthai West

Kalliyadi

4-2-06-030

Nagathalvu

284

Manthai West

Aththimoddai

4-2-06-035

Aaththimoddai

285

Manthai West

Aththimoddai

4-2-06-035

Aandiveli

286

Manthai West

Aththimoddai

4-2-06-035

Paalikulam

287

Manthai West

Koorai

4-2-06-040

Koorai

288

Manthai West

Koorai

4-2-06-040

Seethuvinayagarkulam

289

Manthai West

Periyamadhu East

4-2-06-045

Periyamadhu ( Old Colonization )

290

Manthai West

Periyamadhu East

4-2-06-045

Thelivaru

291

Manthai West

Periyamadhu West

4-2-06-050

Periyamadhu ( New Colonization )

292

Manthai West

Kayanagar

4-2-06-055

Kaya Nagar

293

Manthai West

Kayanagar

4-2-06-055

Echchalawakkai

294

Manthai West

Kayanagar

4-2-06-055

Karadipuval

295

Manthai West

Pallamadhu

4-2-06-060

Pallamadhu

296

Manthai West

Pallamadhu

4-2-06-060

Pulakkadu

297

Manthai West

Pallamadhu

4-2-06-060

Sannar (Welimaruthamadhu)

298

Manthai West

Pallamadhu

4-2-06-060

Thimilakulam

299

Manthai West

Pallamadhu

4-2-06-060

Puliyakulam

300

Manthai West

Pallamadhu

4-2-06-060

Sulthankamam

301

Manthai West

Pallamadhu

4-2-06-060

Kappudayar Pallivasal

302

Manthai West

Pallamadhu

4-2-06-060

Ilavankulam

303

Manthai West

Pallamadhu

4-2-06-060

Puthukkamam

304

Manthai West

Pallamadhu

4-2-06-060

Kilavikamam

305

Manthai West

Kovitkulam

4-2-06-065

Kovitkulam

306

Manthai West

Kovitkulam

4-2-06-065

Pathukkulm

307

Manthai West

Kovitkulam

4-2-06-065

Sonahapiddy

308

Manthai West

Kovitkulam

4-2-06-065

Saverikulam

309

Manthai West

Kovitkulam

4-2-06-065

Kombuthooki

310

Manthai West

Kovitkulam

4-2-06-065

Nalavankulam

311

Manthai West

Vidataltivu North

4-2-06-070

Vidataltivu North

312

Manthai West

Vidataltivu North

4-2-06-070

Vidataltivu Ward No 7

313

Manthai West

Vidataltivu West

4-2-06-075

Vidataltivu Ward No 5

314

Manthai West

Vidataltivu West

4-2-06-075

Vidataltivu Ward No 6

315

Manthai West

Vidataltivu West

4-2-06-075

Addaitivu

316

Manthai West

Vidataltivu Central

4-2-06-080

Vidataltivu Ward No 9

317

Manthai West

Vidataltivu Central

4-2-06-080

Vidataltivu Ward No 10

318

Manthai West

Vidataltivu Central

4-2-06-080

Vidataltivu Ward No 11 Part

319

Manthai West

Grama Niladhari Division

Location Code of GND

Village Name

320

Manthai West

Vidataltivu East

4-2-06-085

Vidataltivu Ward No 8

321

Manthai West

Vidataltivu East

4-2-06-085

Vidataltivu Ward No 11 Part

322

Manthai West

Pappamoddai

4-2-06-090

Pappamoddai

323

Manthai West

Pappamoddai

4-2-06-090

Theudayan

324

Manthai West

Pappamoddai

4-2-06-090

Periya Vilankuly

325

Manthai West

Pappamoddai

4-2-06-090

Kilavanarkaddu

326

Manthai West

Pappamoddai

4-2-06-090

Palahaimunai

327

Manthai West

Pappamoddai

4-2-06-090

Siru Vilankuly

328

Manthai West

Pappamoddai

4-2-06-090

Odduppallam

329

Manthai West

Pappamoddai

4-2-06-090

Kandal

330

Manthai West

Pappamoddai

4-2-06-090

Akaththikulam

331

Manthai West

Parappukadanthan East

4-2-06-100

Paruppukadanthan East

332

Manthai West

Parappukadanthan West

4-2-06-095

Paruppukadanthan West

333

Manthai West

Kannady

4-2-06-105

Kannady

334

Manthai West

Kannady

4-2-06-105

Chalampan

335

Manthai West

Kannady

4-2-06-105

Neduvarampu

336

Manthai West

Kannady

4-2-06-105

Maruthonidvan Velakulam

337

Manthai West

Kannady

4-2-06-105

Cheddiarmagan Kaddaikadu

338

Manthai West

Kannady

4-2-06-105

Minni Nirainchchan

339

Manthai West

Kannady

4-2-06-105

Pallivasalpiddy

340

Manthai West

Minukkan

4-2-06-110

Minukkan

341

Manthai West

Minukkan

4-2-06-110

Mullikkandal

342

Manthai West

Maligaithiddal

4-2-06-115

Thamaraikulam

343

Manthai West

Maligaithiddal

4-2-06-115

Maligaithiddal

344

Manthai West

Maligaithiddal

4-2-06-115

Seththukulam

345

Manthai West

Veddayarmurrippu

4-2-06-120

Veddayamurippu

346

Manthai West

Veddayarmurrippu

4-2-06-120

Thiruvalluvarnagar

347

Manthai West

Veddayarmurrippu

4-2-06-120

Veddayamurippu Re Settlement Scheme

348

Manthai West

Adampan

4-2-06-125

Adampan Town

349

Manthai West

Adampan

4-2-06-125

Vamadevapuram

350

Manthai West

Adampan

4-2-06-125

Olli Vaddathalvu

351

Manthai West

Adampan

4-2-06-125

Narikulam

352

Manthai West

Adampan

4-2-06-125

Vannakulam

353

Manthai West

Nedunkandal

4-2-06-130

Nedunkandal North

354

Manthai West

Nedunkandal

4-2-06-130

Nedunkandal South

355

Manthai West

Karunkandal Vannakulam

4-2-06-135

Karunkandal Vannakulam

356

Manthai West

Karunkandal Vannakulam

4-2-06-135

Kurinchchakulam North

357

Manthai West

Karunkandal Vannakulam

4-2-06-135

Vilathikulam

358

Manthai West

Alkaddively

4-2-06-140

Periya Alkaddively

359

Manthai West

Alkaddively

4-2-06-140

Kumanayankulam

360

Manthai West

Alkaddively

4-2-06-140

Isangankulam

361

Manthai West

Alkaddively

4-2-06-140

Kanna Puthukulam

362

Manthai West

Alkaddively

4-2-06-140

Sinna Alkaddively

363

Manthai West

Andankulam

4-2-06-145

Aandankulam

364

Manthai West

Andankulam

4-2-06-145

Pillayarpiddy

365

Manthai West

Karunkandal

4-2-06-150

Karunkandal

366

Manthai West

Karunkandal

4-2-06-150

Karukkakulam

367

Manthai West

Karunkandal

4-2-06-150

Kallikulam

368

Manthai West

Karunkandal

4-2-06-150

Kurinchchakulam South

369

Manthai West

Sornapuri

4-2-06-155

Sornapuri

370

Manthai West

Sornapuri

4-2-06-155

Chalampaikulam

371

Manthai West

Sornapuri

4-2-06-155

Puliyankulam

372

Manthai West

Palaikuly

4-2-06-160

Palaikuly

373

Manthai West

Palaikuly

4-2-06-160

Iththikandal

374

Manthai West

Palaikuly

4-2-06-160

Sahaya Veethy

375

Manthai West

Palaikuly

4-2-06-160

Moonkilmurichchan

376

Manthai West

Palaikuly

4-2-06-160

Ilanthaivan

377

Manthai West

Palaikuly

4-2-06-160

Puthukkadu

378

Manthai West

Palaikuly

4-2-06-160

Kappittanmoddai

379

Manthai West

Palaikuly

4-2-06-160

Karampaikulam

380

Manthai West

Kaththankulam

4-2-06-165

Kaththankulam

381

Manthai West

Kaththankulam

4-2-06-165

Kalli Yadainchchan

382

Manthai West

Kaththankulam

4-2-06-165

Salampaikulam

383

Manthai West

Kaththankulam

4-2-06-165

Koddaikulam

384

Manthai West

Kaththankulam

4-2-06-165

Achchadipiddy

385

Manthai West

Kaththankulam

4-2-06-165

Perankamam

386

Manthai West

Kaththankulam

4-2-06-165

Karampaikulam

387

Manthai West

Vaddakandal

4-2-06-170

Vaddakandal

388

Manthai West

Vaddakandal

4-2-06-170

Alankulam

389

Manthai West

Palayadip Puthukulam

4-2-06-175

Palaiadip Puthukulam

390

Manthai West

Palayadip Puthukulam

4-2-06-175

Adampanthalvu

391

Manthai West

Palayadip Puthukulam

4-2-06-175

Pasimoddai

392

Manthai West

Palayadip Puthukulam

4-2-06-175

Parangi Chalampan

393

Manthai West

Palayadip Puthukulam

4-2-06-175

Mariya Puliyankulam

394

Manthai West

Palayadip Puthukulam

4-2-06-175

Vilaththaikulam

395

Manthai West

Palai Periymalkaddu

4-2-06-180

Palaip Periymalkaddu

396

Manthai West

Palai Periymalkaddu

4-2-06-180

Manippulkulam

397

Manthai West

Palai Periymalkaddu

4-2-06-180

Manalmoddai

398

Manthai West

Palai Periymalkaddu

4-2-06-180

Kuruvil

399

Manthai West

Palai Periymalkaddu

4-2-06-180

Uthaliyadi

400

Manthai West

Palai Periymalkaddu

4-2-06-180

Paranki Kamam

401

Musali

Arippu West

4-2-15-005

Arippu

402

Musali

Arippu West

4-2-15-005

Arippu Vettukulam

403

Musali

Arippu East

4-2-15-010

Karamba East

404

Musali

Arippu East

4-2-15-010

Puthukudiyiruppu

405

Musali

Arippu East

4-2-15-010

Soosai Nagar

406

Musali

Arippu East

4-2-15-010

Anthony Melinchikulam

407

Musali

Methanvely

4-2-15-015

Methanvely

408

Musali

Methanvely

4-2-15-015

Alawakkai Sirukulam

409

Musali

Methanvely

4-2-15-015

Varively

410

Musali

Methanvely

4-2-15-015

Kallikkulam

411

Musali

Methanvely

4-2-15-015

Methirapalankulam

412

Musali

Methanvely

4-2-15-015

Kiddangikulam

413

Musali

Methanvely

4-2-15-015

Kailankulam

414

Musali

Pandaravely

4-2-15-025

Pandaravely

415

Musali

Pandaravely

4-2-15-025

Ilanthaikulam

416

Musali

Pandaravely

4-2-15-025

Konankulam

417

Musali

Poonochikulam

4-2-15-020

Poonochikulam

418

Musali

Poonochikulam

4-2-15-020

Manatkulam

419

Musali

Poonochikulam

4-2-15-020

Settiyappankulam

420

Musali

Poonochikulam

4-2-15-020

Cholai

421

Musali

Poonochikulam

4-2-15-020

Kokkumadhu

422

Musali

Poonochikulam

4-2-15-020

Eenichamadhu

423

Musali

Poonochikulam

4-2-15-020

Ilanthaimoddaikulam

424

Musali

Poonochikulam

4-2-15-020

Kailankulam

425

Musali

Poonochikulam

4-2-15-020

Kailanmottai

426

Musali

Poonochikulam

4-2-15-020

Komankulam

427

Musali

Poonochikulam

4-2-15-020

Palaiyadikulam

428

Musali

Poonochikulam

4-2-15-020

Iniyankulam

429

Musali

Poonochikulam

4-2-15-020

Kalimottai

430

Musali

Sinna Pullachchi Potkerny

4-2-15-030

Sinna Pullachchi Potkerny

431

Musali

Sinna Pullachchi Potkerny

4-2-15-030

Karmelnagar

432

Musali

Sinna Pullachchi Potkerny

4-2-15-030

Ilanthaimoddaikulam

433

Musali

Sinna Pullachchi Potkerny

4-2-15-030

Vilaththikulam

434

Musali

Periya Pullachchi Potkerny

4-2-15-035

Nochikulam

435

Musali

Periya Pullachchi Potkerny

4-2-15-035

Sirukulam

436

Musali

Periya Pullachchi Potkerny

4-2-15-035

Periya Pullachchi Potkerny

437

Musali

Periya Pullachchi Potkerny

4-2-15-035

Marakayoor

438

Musali

Periya Pullachchi Potkerny

4-2-15-035

7th Mile Post

439

Musali

Periya Pullachchi Potkerny

4-2-15-035

Iththikulam

440

Musali

Periya Pullachchi Potkerny

4-2-15-035

Panikkapaththankulam

441

Musali

Periya Pullachchi Potkerny

4-2-15-035

Seyyadu Ahamadhukulam

442

Musali

Veppankulam

4-2-15-040

Veppankulam

443

Musali

Veppankulam

4-2-15-040

Iththikulam

444

Musali

Veppankulam

4-2-15-040

Pallivasalveli

445

Musali

Veppankulam

4-2-15-040

Karunkalithalvu

446

Musali

Veppankulam

4-2-15-040

Vannankulam

447

Musali

Veppankulam

4-2-15-040

Puthukamam

448

Musali

Veppankulam

4-2-15-040

Karunkalimoddai

449

Musali

Veppankulam

4-2-15-040

Periya Koomakulam

450

Musali

Veppankulam

4-2-15-040

Kiukiniyarkulam

451

Musali

Veppankulam

4-2-15-040

Ilanthaimoddaikulam

452

Musali

Veppankulam

4-2-15-040

Vadduvan

453

Musali

Veppankulam

4-2-15-040

Alankulam

454

Musali

Veppankulam

4-2-15-040

Sinnakoomankulam

455

Musali

Veppankulam

4-2-15-040

Puthukkulam

456

Musali

Veppankulam

4-2-15-040

Sakiliyamottai

457

Musali

Veppankulam

4-2-15-040

Sirukkulam

458

Musali

Maruthamadhu

4-2-15-045

Maruthamadhu

459

Musali

Maruthamadhu

4-2-15-045

Pichaivanipankulam

460

Musali

Maruthamadhu

4-2-15-045

4th Mile Post

461

Musali

Maruthamadhu

4-2-15-045

Koddaikulam

462

Musali

Maruthamadhu

4-2-15-045

Saibu Puliyankulam

463

Musali

Maruthamadhu

4-2-15-045

Nasuvankulam

464

Musali

Maruthamadhu

4-2-15-045

Sonaga Nedunkulam

465

Musali

Maruthamadhu

4-2-15-045

Nooranekulam

466

Musali

Maruthamadhu

4-2-15-045

Avana Karuththan

467

Musali

Maruthamadhu

4-2-15-045

Vadda Koddaikulam

468

Musali

Maruthamadhu

4-2-15-045

Aaladikulam

469

Musali

Maruthamadhu

4-2-15-045

Palaiyadikulam

470

Musali

Maruthamadhu

4-2-15-045

Seyyathu Ahamathukulam

471

Musali

Maruthamadhu

4-2-15-045

Sinkiniyankulam

472

Musali

Maruthamadhu

4-2-15-045

Vattavan

473

Musali

Maruthamadhu

4-2-15-045

Karunkalikkulam

474

Musali

Maruthamadhu

4-2-15-045

Vattathikulam

475

Musali

Maruthamadhu

4-2-15-045

Vattathikulam

476

Musali

Maruthamadhu

4-2-15-045

Alankulam

477

Musali

Ahathymurippu

4-2-15-050

Ahathymurippu

478

Musali

Ahathymurippu

4-2-15-050

Ahathymurippu Thoddam

479

Musali

Ahathymurippu

4-2-15-050

Thandikulam

480

Musali

Ahathymurippu

4-2-15-050

Ilanthaimoddai

481

Musali

Ahathymurippu

4-2-15-050

Perunkaddusirukulam

482

Musali

Ahathymurippu

4-2-15-050

Peypalam

483

Musali

Puthuvely

4-2-15-055

Puthuvely

484

Musali

Puthuvely

4-2-15-055

Chadayappankulam

485

Musali

Puthuvely

4-2-15-055

Palayadi Sirukulam

486

Musali

Saveriyarpuram

4-2-15-060

Saveriyarpuram

487

Musali

Saveriyarpuram

4-2-15-060

Musali

488

Musali

Saveriyarpuram

4-2-15-060

Kovitkulam

489

Musali

Saveriyarpuram

4-2-15-060

Periya Nochchikulam

490

Musali

Saveriyarpuram

4-2-15-060

Sinna Nochchikulam

491

Musali

Chilavathurai

4-2-15-065

Chilavathurai

492

Musali

Chilavathurai

4-2-15-065

Athikaramoddai

493

Musali

Koolankulam

4-2-15-070

Koolankulam

494

Musali

Koolankulam

4-2-15-070

Thambattamuthalikkattu

495

Musali

Koolankulam

4-2-15-070

Ahamed Neinakulam

496

Musali

Koolankulam

4-2-15-070

Periyanochikulam

497

Musali

Koolankulam

4-2-15-070

Mandapakudiyiruppu

498

Musali

Koolankulam

4-2-15-070

Mandapakudiyiruppu

499

Musali

Kondachchi

4-2-15-075

Kondachchi

500

Musali

Kondachchi

4-2-15-075

Kal Aru

501

Musali

Kondachchi

4-2-15-075

Pampadichchan Odai

502

Musali

Kondachchi

4-2-15-075

Nadavanthalvu

503

Musali

Kondachchi

4-2-15-075

Puliyadimoddai Pulavu

504

Musali

Kondachchi

4-2-15-075

Pasithenral

505

Musali

Kondachchi

4-2-15-075

Semmankundu

506

Musali

Kondachchi

4-2-15-075

Pasikulam

507

Musali

Kondachchi

4-2-15-075

Ammachikulam

508

Musali

Kondachchi

4-2-15-075

Palsothykandal

509

Musali

Kondachchi

4-2-15-075

Aalamvillu

510

Musali

Kondachchi

4-2-15-075

Kayakuli

511

Musali

Kokkupadayan

4-2-15-080

Kokkupadayan

512

Musali

Kokkupadayan

4-2-15-080

Ilakarikulam

513

Musali

Kokkupadayan

4-2-15-080

Kondachchikudah

514

Musali

Kokkupadayan

4-2-15-080

Muthalaivillu

515

Musali

Palaikuly

4-2-15-085

Palaikuly

516

Musali

Palaikuly

4-2-15-085

Maraikarthevu

517

Musali

Palaikuly

4-2-15-085

Peruveli

518

Musali

Palaikuly

4-2-15-085

Ilanthaikulam

519

Musali

Palaikuly

4-2-15-085

Viyayadikulam

520

Musali

Palaikuly

4-2-15-085

Kaththankandal

521

Musali

Palaikuly

4-2-15-085

Alasukulam

522

Musali

Palaikuly

4-2-15-085

Aththikuly

523

Musali

Palaikuly

4-2-15-085

Koomankulam

524

Musali

Palaikuly

4-2-15-085

Veppal

525

Musali

Palaikuly

4-2-15-085

Vaddukkaveli

526

Musali

Karadikkuly

4-2-15-090

Karadikuly ( Zaam Nagar )

527

Musali

Karadikkuly

4-2-15-090

Koramoddai

528

Musali

Karadikkuly

4-2-15-090

Maruthondikudah

529

Musali

Karadikkuly

4-2-15-090

Kumulavillu

530

Musali

Karadikkuly

4-2-15-090

Karukkuvachikuda

531

Musali

Karadikkuly

4-2-15-090

Murukkadimunai

532

Musali

Karadikkuly

4-2-15-090

Vaanmoddai

533

Musali

Karadikkuly

4-2-15-090

Karukkuvachchi

534

Musali

Karadikkuly

4-2-15-090

Karadikkulipoalkulam

535

Musali

Karadikkuly

4-2-15-090

Puthukkulam

536

Musali

Karadikkuly

4-2-15-090

Paddiveli

537

Musali

Karadikkuly

4-2-15-090

Theevukkadhu

538

Musali

Karadikkuly

4-2-15-090

Peymunai

539

Musali

Karadikkuly

4-2-15-090

Sundikuly

540

Musali

Mullikulam

4-2-15-095

Mullikulam

541

Musali

Mullikulam

4-2-15-095

Puthukudiyiruppu

542

Musali

Mullikulam

4-2-15-095

Paravaively

543

Musali

Mullikulam

4-2-15-095

Sinna Thankakankulam

544

Musali

Mullikulam

4-2-15-095

Periya Thanakankulam

545

Musali

Mullikulam

4-2-15-095

Ilathaimoddaively

546

Musali

Mullikulam

4-2-15-095

Udumpu Pidichchanvely

547

Musali

Mullikulam

4-2-15-095

Nadupity

548

Musali

Mullikulam

4-2-15-095

Puliyankulam

549

Musali

Mullikulam

4-2-15-095

Achchadikulam

550

Musali

Marichchukaddy

4-2-15-100

Marichchukaddy

551

Musali

Marichchukaddy

4-2-15-100

Moddaitivu

552

Musali

Marichchukaddy

4-2-15-100

Aanaippappankulam

553

Musali

Marichchukaddy

4-2-15-100

Paalkulam

554

Musali

Marichchukaddy

4-2-15-100

Achchadithoddam

555

Nanattan

Vankalai North

4-2-12-005

Vankalai Ward No - 5

556

Nanattan

Vankalai North

4-2-12-005

Vankalai Ward No - 6

557

Nanattan

Vankalai West

4-2-12-010

Vankalai Ward No. 7

558

Nanattan

Vankalai West

4-2-12-010

Vankalai Ward No. 8

559

Nanattan

Vankalai West

4-2-12-010

Vankalai Ward No. 9

560

Nanattan

Vankalai West

4-2-12-010

Vankalai Ward No. 10

561

Nanattan

Vankalai East

4-2-12-015

Vankalai Ward No. 1

562

Nanattan

Vankalai East

4-2-12-015

Vankalai Ward No. 2

563

Nanattan

Vankalai East

4-2-12-015

Vankalai Ward No. 3

564

Nanattan

Vankalai East

4-2-12-015

Vankalai Ward No. 4

565

Nanattan

Thomaspuri

4-2-12-020

Thomaspuri

566

Nanattan

Thomaspuri

4-2-12-020

Suganthapuri

567

Nanattan

Thomaspuri

4-2-12-020

Iratnapuri

568

Nanattan

Thomaspuri

4-2-12-020

Bastipuri

569

Nanattan

Thomaspuri

4-2-12-020

Periy Alankulam

570

Nanattan

Thomaspuri

4-2-12-020

Idayankulam

571

Nanattan

Thomaspuri

4-2-12-020

Kuthiraikuththy

572

Nanattan

Naruvilikkulam

4-2-12-025

Naruvilikulam

573

Nanattan

Naruvilikkulam

4-2-12-025

Muththolir Kiramam

574

Nanattan

Naruvilikkulam

4-2-12-025

Kalliyadipiddy

575

Nanattan

Naruvilikkulam

4-2-12-025

Koddaikadu

576

Nanattan

Naruvilikkulam

4-2-12-025

Puthukkiramam

577

Nanattan

Naruvilikkulam

4-2-12-025

Peththanthoddam

578

Nanattan

Vanchiyankulam

4-2-12-030

Vanchiyankulam

579

Nanattan

Vanchiyankulam

4-2-12-030

Avanam

580

Nanattan

Vanchiyankulam

4-2-12-030

Mallikainaddy

581

Nanattan

Vanchiyankulam

4-2-12-030

Seeththaiyan Karampai

582

Nanattan

Ilahadipiddy

4-2-12-035

Palaikuly

583

Nanattan

Ilahadipiddy

4-2-12-035

Kaththankulam

584

Nanattan

Ilahadipiddy

4-2-12-035

Theevupiddy

585

Nanattan

Ilahadipiddy

4-2-12-035

Thirumudikaddaikadu

586

Nanattan

Ilahadipiddy

4-2-12-035

Sinnakamam

587

Nanattan

Ilahadipiddy

4-2-12-035

Sinna illanthaimoddai

588

Nanattan

Ilahadipiddy

4-2-12-035

Achchadipiddy

589

Nanattan

Ilahadipiddy

4-2-12-035

Ilahadipiddy

590

Nanattan

Ilahadipiddy

4-2-12-035

Sampan Kaddai Kadu

591

Nanattan

Ilanthaimoddai

4-2-12-040

Ilanthaimoddai

592

Nanattan

Ilanthaimoddai

4-2-12-040

Puthukudiyiruppu

593

Nanattan

Ilanthaimoddai

4-2-12-040

Thaneerthangi

594

Nanattan

Ilanthaimoddai

4-2-12-040

Mulliveli

595

Nanattan

Ilanthaimoddai

4-2-12-040

Thuvakidiththa Madu

596

Nanattan

Periyakkaddaikadu

4-2-12-045

Periyakaddaikadu

597

Nanattan

Periyakkaddaikadu

4-2-12-045

Sooriyakaddaikadu

598

Nanattan

Periyakkaddaikadu

4-2-12-045

Sooriya Veddukkadu

599

Nanattan

Aththikuly

4-2-12-050

Aththikuly

600

Nanattan

Aththikuly

4-2-12-050

Malikaipiddy

601

Nanattan

Kanchchiththalvu

4-2-12-055

Kanchchithalvu

602

Nanattan

Kanchchiththalvu

4-2-12-055

12th Mile Post

603

Nanattan

Kanchchiththalvu

4-2-12-055

Vannakulam

604

Nanattan

Kanchchiththalvu

4-2-12-055

Koraimoddai

605

Nanattan

Chemmantivu

4-2-12-060

Chemmantivu

606

Nanattan

Chemmantivu

4-2-12-060

Koddaikulam

607

Nanattan

Murunkan

4-2-12-065

Murunkanpiddy

608

Nanattan

Murunkan

4-2-12-065

Murunkan Village

609

Nanattan

Murunkan

4-2-12-065

Kollar Sirukulam

610

Nanattan

Murunkan

4-2-12-065

Perichcharkaddu

611

Nanattan

Murunkan

4-2-12-065

Pallakkamam

612

Nanattan

Cheddiarmagan Kaddaidampan

4-2-12-070

Cheddiarmagan Kaddaiadampan

613

Nanattan

Iraddaikulam

4-2-12-075

Irraddaikulam

614

Nanattan

Iraddaikulam

4-2-12-075

Malaiyaruththan Kaddaiyadampan

615

Nanattan

Iraddaikulam

4-2-12-075

Narikkadu

616

Nanattan

Chundikuly

4-2-12-080

Chundikuly

617

Nanattan

Chundikuly

4-2-12-080

Nalavankulam

618

Nanattan

Chundikuly

4-2-12-080

Murunkan Bazzar

619

Nanattan

Chundikuly

4-2-12-080

Sampan Puliyankulam

620

Nanattan

Puthirarkandan

4-2-12-085

Puthirarkandan

621

Nanattan

Puthirarkandan

4-2-12-085

Mavilankerny

622

Nanattan

Puthirarkandan

4-2-12-085

Panikkar Sirukulam

623

Nanattan

Puthirarkandan

4-2-12-085

Pidarikulam

624

Nanattan

Puthirarkandan

4-2-12-085

Mannapillai Kaddaikadhu

625

Nanattan

Razool Puthuvely

4-2-12-090

Razool Puthuvely

626

Nanattan

Razool Puthuvely

4-2-12-090

Malaiyiddan

627

Nanattan

Razool Puthuvely

4-2-12-090

Kuyavankuly

628

Nanattan

Razool Puthuvely

4-2-12-090

Sirukamam

629

Nanattan

Nanaddan

4-2-12-095

Nanaddan

630

Nanattan

Nanaddan

4-2-12-095

Kanganitivu

631

Nanattan

Nanaddan

4-2-12-095

Andarcheddively

632

Nanattan

Nanaddan

4-2-12-095

Kaaddukudiyiruppu

633

Nanattan

Nanaddan

4-2-12-095

Kasparkaddaikadu

634

Nanattan

Umanagiri

4-2-12-100

Umanagari

635

Nanattan

Umanagiri

4-2-12-100

Olimadhu

636

Nanattan

Umanagiri

4-2-12-100

Kowvankulam

637

Nanattan

Umanagiri

4-2-12-100

Madhupiddy

638

Nanattan

Umanagiri

4-2-12-100

Mullai Parampiddy

639

Nanattan

Umanagiri

4-2-12-100

Kurusumal

640

Nanattan

Umanagiri

4-2-12-100

Pasikulam

641

Nanattan

Umanagiri

4-2-12-100

Vankalaikulam

642

Nanattan

Umanagiri

4-2-12-100

Siruvely

643

Nanattan

Umanagiri

4-2-12-100

Kumulamoddai

644

Nanattan

Umanagiri

4-2-12-100

Pariharimadhu

645

Nanattan

Achchankulam

4-2-12-105

Achchankulam

646

Nanattan

Achchankulam

4-2-12-105

Ural

647

Nanattan

Achchankulam

4-2-12-105

Karukkamurippu

648

Nanattan

Achchankulam

4-2-12-105

Aruhukundu

649

Nanattan

Achchankulam

4-2-12-105

Solayankaddu

650

Nanattan

Achchankulam

4-2-12-105

Peruvely

651

Nanattan

Achchankulam

4-2-12-105

Poovarasankandal

652

Nanattan

Achchankulam

4-2-12-105

Periyathoddam

653

Nanattan

Moddaikadai

4-2-12-110

Moddaikadai

654

Nanattan

Moddaikadai

4-2-12-110

Puthukudiyiruppu

655

Nanattan

Moddaikadai

4-2-12-110

Ilanthaikulam

656

Nanattan

Rasamadhu

4-2-12-115

Rasamadhu

657

Nanattan

Rasamadhu

4-2-12-115

Vellalakaddu

658

Nanattan

Rasamadhu

4-2-12-115

Salampan

659

Nanattan

Rasamadhu

4-2-12-115

Punganthalvu

660

Nanattan

Rasamadhu

4-2-12-115

Eruviddan

661

Nanattan

Rasamadhu

4-2-12-115

Nagacheddy

662

Nanattan

Rasamadhu

4-2-12-115

Sinna Vannakulam

663

Nanattan

Rasamadhu

4-2-12-115

Periya Vannakulam

664

Nanattan

Rasamadhu

4-2-12-115

Pasimodai

665

Nanattan

Pallankoddai

4-2-12-120

Pallankoddai

666

Nanattan

Pallankoddai

4-2-12-120

Pallankoddai Sirukulam

667

Nanattan

Pallankoddai

4-2-12-120

Pallankoddai Puthukad

668

Nanattan

Pallankoddai

4-2-12-120

Mullimoddai

669

Nanattan

Pallankoddai

4-2-12-120

Nochchikulam

670

Nanattan

Pallankoddai

4-2-12-120

Purandively

671

Nanattan

Pallankoddai

4-2-12-120

Thuvaraiadivan

672

Nanattan

Pallankoddai

4-2-12-120

Pooppuththankulam

673

Nanattan

Pallankoddai

4-2-12-120

Nedumoddai

674

Nanattan

Pallankoddai

4-2-12-120

Sinnasalampan

675

Nanattan

Valkaipettankandal

4-2-12-125

Valkaipeddankandal

676

Nanattan

Valkaipettankandal

4-2-12-125

Puthukudiyiruppu

677

Nanattan

Valkaipettankandal

4-2-12-125

Annammahkulam

678

Nanattan

Valkaipettankandal

4-2-12-125

Manangaveli

679

Nanattan

Valkaipettankandal

4-2-12-125

Siru Sampankaddaikadu

680

Nanattan

Valkaipettankandal

4-2-12-125

Metpuliankulam Metpuliyankulam

681

Nanattan

Valkaipettankandal

4-2-12-125

Alawakkai

682

Nanattan

Valkaipettankandal

4-2-12-125

Veddukkadu

683

Nanattan

Valkaipettankandal

4-2-12-125

Kokkumadhu

684

Nanattan

Valkaipettankandal

4-2-12-125

Madukkarai

685

Nanattan

Pontheevukandal

4-2-12-130

Pontheevukandal

686

Nanattan

Pontheevukandal

4-2-12-130

Poovarasankulam

687

Nanattan

Pontheevukandal

4-2-12-130

Aadiyakulam

688

Nanattan

Kalimoddai Puliyankulam

4-2-12-135

Kalimoddai puliyankulam

689

Nanattan

Kalimoddai Puliyankulam

4-2-12-135

Perumparappu

690

Nanattan

Kalimoddai Puliyankulam

4-2-12-135

Kalnaddy

691

Nanattan

Kalimoddai Puliyankulam

4-2-12-135

Neelamadhu

692

Nanattan

Kalimoddai Puliyankulam

4-2-12-135

Adiyachchikulam

693

Nanattan

Pariharikandal

4-2-12-140

Pariharikandal

694

Nanattan

Pariharikandal

4-2-12-140

Jeeva Nagar

695

Nanattan

Pariharikandal

4-2-12-140

Periya Aththimoddai

696

Nanattan

Pariharikandal

4-2-12-140

Peththankulam

697

Nanattan

Pariharikandal

4-2-12-140

Mahilankulam

698

Nanattan

Pariharikandal

4-2-12-140

Kompansainthakulam

699

Nanattan

Pariharikandal

4-2-12-140

Sinna Aththimoddai

700

Nanattan

Pariharikandal

4-2-12-140

Adiyachchikkulam

701

Nanattan

Sirukkandal

4-2-12-145

Sirukkandal

702

Nanattan

Sirukkandal

4-2-12-145

Pichchaikulam

703

Nanattan

Sirukkandal

4-2-12-145

Ilanthaikulam

704

Nanattan

Sirukkandal

4-2-12-145

Karambaikulam

705

Nanattan

Katkidanthakulam

4-2-12-150

Katkidanthakulam

706

Nanattan

Katkidanthakulam

4-2-12-150

Neeravipuram

707

Nanattan

Katkidanthakulam

4-2-12-150

Moorkarayankulam

708

Nanattan

Katkidanthakulam

4-2-12-150

Udayadi Puliyankulam

709

Nanattan

Katkidanthakulam

4-2-12-150

Ahathikulam

710

Nanattan

Katkidanthakulam

4-2-12-150

Keeriyadithalvu

711

Nanattan

Katkidanthakulam

4-2-12-150

Irakkaikulam

712

Nanattan

Katkidanthakulam

4-2-12-150

Vannamoddai

713

Nanattan

Katkidanthakulam

4-2-12-150

Mayelrakulam

714

Nanattan

Katkidanthakulam

4-2-12-150

Pandithankulam

715

Nanattan

Katkidanthakulam

4-2-12-150

Sirukkulam

716

Nanattan

Katkidanthakulam

4-2-12-150

Kochchikulam

717

Nanattan

Isamalaithalvu

4-2-12-155

Isamalaithalvu

718

Nanattan

Isamalaithalvu

4-2-12-155

Theththakuly

719

Nanattan

Isamalaithalvu

4-2-12-155

Theththakuly

720

Nanattan

Isamalaithalvu

4-2-12-155

Kompansainthakulam

721

Nanattan

Isamalaithalvu

4-2-12-155

Kovitkulam